Attention! Site is in translation process

Wyszukiwanie

Miasto rodzinne
Więzienia
Mińsk i obwód miński
Brześć i obwód brzeski
Witebsk i obwód witebski
Homel i obwód homelski
Grodno i obwód grodzieński
Mohylew i obwód mohylewski
W Rosji
Status
Есть дети
Skazańcy
Wsparcie dla rodziny
Płeć
Тюремный режим
Список террористов
Список экстремистов
Na liście CPC Vesna
Opiekun
Brak danych
Александр Владимирович Зелюткин
9 Wysłałem!
W więzieniu: 298 dzień (dni)
Urodziny: 15 lipca 1980 roku
Adres dla listów: Тюрьма №4, Могилёв ул. Крупской 99А, 212011
Количество детей: 3 ребёнка
Wyślij informacje

Житель Минска. Отец 6-х детей: 4 мальчика и 2 девочки, в возрасте от 1 года до 16 лет. Задержан 7 декабря 2021г. за участие в протестах 10 августа 2020 года возле универсама Риги, был опознан на видео.  Осужден 16 июня 2022 года.

Decyzja sądu:

3,5 года лишения свободы в условиях строгого режима.

Po uprawomocnieniu się wyroku możesz pisać listy tylko do więźnia. Zgodnie z paragrafem 85 kodeksu karnego wykonawczego, więźniowie nie mogą otrzymywać przekazów pieniężnych od osób, które nie są bliskimi krewnymi. Przesyłki i paczki są również możliwe tylko od krewnych. Jeśli chcesz pomóc, pomóż rodzinie w sposób ukierunkowany, jeśli taka opcja jest dostępna na karcie więźnia.
Kto jeszcze jest w Тюрьма-4
Dodaj informację

Zostaw swój kontakt

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Предложить работу

Proszę zostawić kontakt na Telegram.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Dodaj ogłoszenie

Proszę zostawić kontakt na Telegram i opis ogłoszenia. Po moderacji, Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie.

Jak utworzyć nazwę użytkownika w Telegram?

Мультизагрузка 0/0